Пошук роботи на robota.uaukraine

Молодший Core інженер/ Junior Core Engineer

ZTE, Корпорація
1 тиждень тому
26 лютого 2024
Київвул. Пимоненко
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Корпоративні заходи
Офіс в центрі
Регулярний перегляд зарплат

Як молодший Core інженер ви відіграватимете ключову роль у нашій команді, працюючи з передовими мережевими рішеннями ZTE Core. Ваша робота включатиме налаштування та ремонт систем Core мережі, а також активну участь у тестуванні цих систем у різних проектах. Ми шукаємо людину, яка є креативною та готовою привнести нові ідеї, оскільки ви допоможете нам вдосконалити наші методи та представити нові підходи до нашої роботи.

Що Ви будете робити:

 • Ефективно співпрацювати з членами команди для підтримки мережевих рішень ZTE Core.
 • Виконувати налаштування та усунення несправностей вузлів базової мережі.
 • Приймати участь у розробці та виконанні системних, інтеграційних та приймальних випробувань у різних проектах.
 • Сприяти визначенню та впровадженню інноваційних рішень і вдосконаленню робочих процесів.

Мінімальна кваліфікація та досвід:

 • Ступінь бакалавра або студенти останніх курсів (ІТ, Телеком).
 • Фундаментальне розуміння технологій GSM, WCDMA та LTE.
 • Сильні аналітичні, навчальні та дослідницькі навички.
 • Виняткові здібності до планування та організації.
 • Добре володіння розмовною та письмовою англійською.

Бажана кваліфікація та досвід:

 • Знайомство з Unix, Linux (використання командного рядка).
 • Розуміння мереж TCP/IP.
 • Творче мислення та інноваційні навички.
 • Базові знання телекомунікаційних протоколів (наприклад, SS7, SIGTRAN, Diameter, сигналізація SIP).
 • Розуміння потоку викликів реєстрації абонентів 2G/3G/LTE.

Що ми пропонуємо:

 • Працювати над великим проектом у міжнародній компанії.
 • Роботу з передовими технологіями з динамічною командою в теплому та гнучкому середовищі.
 • Конкурентну заробітну плату.
 • Під час воєнного стану - концепцію віддаленого офісу

Якщо вас зацікавила посада, будь ласка, надішліть детальне резюме англійською мовою з очікуваною заробітною платою

Запевняємо, що ваше резюме з особистою інформацією буде конфіденційним і використовуватиметься лише для пошуку роботи в ЗТЄ Україна.

-------------------------------------------------------------------------- 

As a Junior Core Engineer, you'll play a key role in our team, working with cutting-edge ZTE Core network solutions. Your job will include setting up and fixing Core network systems, and actively participating in testing these systems in various projects. We're looking for someone who's creative and ready to bring new ideas, as you'll help us enhance our methods and introduce fresh approaches to our work.

What You Will Do:

 • Collaborate effectively with team members to support ZTE Core network solutions.
 • Perform configuration and troubleshooting of Core network nodes.
 • Design and execute system, integration, and acceptance tests in various projects.
 • Contribute to identifying and implementing innovative solutions and improvements in work processes.

Minimum Qualifications & Experience:

 • Bachelor's degree in Engineering or students of last years (IT, Telecom).
 • Fundamental understanding of GSM, WCDMA, and LTE technologies.
 • Strong analytical, learning, and research skills.
 • Exceptional planning and organizational abilities.
 • Good in spoken and written English.

Preferred Qualifications & Experience:

 • Familiarity with Unix, Linux (command line usage).
 • Understanding of TCP/IP Networks.
 • Creative thinking and innovation skills.
 • Basic knowledge of telecom protocols (e.g., SS7, SIGTRAN, Diameter, SIP signaling).
 • Understanding of 2G/3G/LTE subscriber registration call flow.

We offer:

 • Working on a big project within International Company.
 • Work at high-end technology with dynamic team in warm and flexible environment.
 • Competitive salary.
 • During period of martial law - remote office concept.

If you are interested at current position, please send your detailed Resume/CV in English with salary expectations.

Please be assured your CV containing personal information will be kept confidential and be used only for job match in ZTE Ukraine.

ZTE, Корпорація — вакансія в Молодший Core інженер/ Junior Core Engineer: фото 2