Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Sigma Software — вакансия в Senior PHP Developer (e-commerce)
Вакансия закрыта

Senior PHP Developer (e-commerce)

Sigma Software
6 месяцев назад
04 августа 2023
Познань, Польша

Senior PHP Developer (e-commerce) Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

У нас є чудова можливість для досвідченого PHP-розробника, який готовий продемонструвати високий рівень залучення до прийняття технічних рішень.

Від нашого майбутнього PHP-розробника ми очікуємо високий рівень відповідальності, гнучкості, готовності до виконання завдань і проактивності. Ми хотіли б, щоб наш потенційний кандидат доповнив команду інженерів і стимулював подальший розвиток продукту та рішень.

Клієнт

Наш клієнт — зростаюча американська компанія, що надає детальну інформацію про роздрібних продавців і компанії електронної комерції. Він надає високо деталізовані дані та інформацію, які потрібні для таргетингу компаній електронної комерції та зв’язку з ключовими представниками.

Клієнтами цього продукту є DHL, UPS, ePost Global, YOTTAA та багато інших відомих компаній.

Проект

Ми розробляємо платформу електронної комерції для американського клієнта. За допомогою платформи користувачі мають можливість легко отримувати потенційних клієнтів електронної комерції, включаючи інформацію, необхідну для зв’язку з потенційними клієнтами та укладення нових ділових угод. Цей проект дає змогу користувачам отримувати адреси електронної пошти та номери телефонів ключових керівників роздрібної торгівлі в Інтернеті, визначати технології, які використовують різні компанії, і отримувати сповіщення облікових записів у режимі реального часу.

У рамках проекту у тебе також буде можливість працювати з DevOps і Front-end технологіями. Це також чудова можливість отримати досвід роботи на американському ринку та бізнесі.

Обов’язки

 • Писати код, налагоджувати, документувати та обслуговувати частини програмного забезпечення
 • Виконувати модульне та інтеграційне тестування
 • Брати участь у експертній перевірці коду та дизайну
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Тісно співпрацювати з командою продукту, щоб надавати якісні функції у високоякісному коді та передових практиках
 • Сприяти розробці проектно-технічної документації та документації користувача
 • Дотримуватися найкращих інженерних практик, технічних стандартів і критеріїв якості, викладених у проекті
 • Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати вдосконалення
 • Просувати значні зміни в архітектурі по мірі масштабування для підвищення швидкості розробки
 • Брати на себе відповідальність, добиватись результатів, навчати інших і пишатись своєю роботою та роботою команди
 • Можливість працювати не менше 5 годин за північноамериканським східним часом

Вимоги

 • Принаймні 5+ років професійного досвіду розробки програмного забезпечення
 • Досвід роботи з Yii
 • Досконале володіння PHP
 • Практичний досвід роботи з SQL
 • Досвід роботи з DevOps і AWS
 • Добре знання JavaScript, принаймні на сучасних фреймворках (React, Vue.js тощо)
 • Досвід ініціативних дій, виконання обов’язків без нагляду чи тренування
 • Попередній досвід роботи в Agile Framework (Scrum, Kanban тощо)
 • Здатність комфортно працювати в динамічному середовищі
 • Рівень англійської мови на рівні Upper-Intermediate

Буде плюсом:

 • Знання TypeScript
 • Досвід роботи з Node.js

English

We have a great opportunity for an experienced PHP Developer who is ready to show a high level of engagement in making technical decisions.


As our future PHP Developer, you are expected to demonstrate a strong level of responsibility, flexibility, the «get-it-done-attitude», and proactivity. We would love our prospect candidate to complement the engineering team and drive further development of the product and decisions.

Ready to dive into this exciting project?

Customer

Our customer is a growing US company providing detailed information on retailers and E-commerce companies. It presents highly detailed data and information which is needed to target e-commerce companies and connect with key representatives.

The customers of this product are DHL, UPS, ePost Global, YOTTAA, and many other famous companies.

Project

We are developing an E-commerce platform for an American customer. Through the platform, users can easily obtain E-commerce leads including the information they need to connect with prospects and close new business deals. This project makes it possible for users to get the email addresses and phone numbers of key online retail executives, identify the technologies that various companies are utilizing, and get real-time account alerts.

On the project you will also have the opportunity to work with DevOps and Front-end technologies. It is a great opportunity to gain working experience with the American market and business.

Responsibilities

 • Сode, debug, document, and maintain portions of software
 • Perform unit and integration testing
 • Participate in peer code and design reviews
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Work closely with the Product team to deliver quality features in high-quality code and best practices
 • Contribute to development of technical project documentation and user documentation
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
 • Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
 • Drive major architectural changes as we scale to improve our engineering velocity
 • Take ownership, drive results, teach others and take pride in your work, and the work of team
 • Ability to work at least 5 US hours eastern time

Requirements

 • At least 5+ years of professional software development experience
 • Experience with Yii
 • Proficiency with PHP
 • Hands-on experience with SQL
 • Experience with DevOps and AWS
 • Good knowledge of JavaScript, at least one of modern frameworks (React, Vue.js, etc.)
 • Experience as a self-starter, contributing without supervision or coaching
 • Previous experience working in the Agile Framework (Scrum, Kanban, etc.)
 • Being comfortable working in a fast-paced environment
 • At least Upper-Intermediate level of English

Will be a plus: 

 • Knowledge of TypeScript
 • Experience with Node.js
Sigma Software — вакансия в Senior PHP Developer (e-commerce): фото 2

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: