Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

VISITS AND TRAVEL OFFICER (KYIV)

Red Cross Ukraine
1 год назад
29 ноября 2022
Киевул. Пушкінська 30

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Visits and Travel Officer

Task description:

 • Visits and travel support to the URCS management and key staff;
 • Ensure registration of the URCS representatives for different events;
 • Ensure transport and accommodation bookings, visa arrangements, and travel insurance;
 • Liaise with the finance department regarding the visits and travels expenses (payment for services);
 • Preparation and execution of internal documents for business travels (internal orders, etc.);
 • Preparation of visit agenda/ program;
 • Visa support to the international partners’ delegates;
 • Other relevant duties assigned by the supervisor.

Desired profile and skills:

 • Excellent knowledge of Ukrainian and English;
 • 2 years of professional work experience;
 • The previous relevant experience is an advantage;
 • Excellent oral and written skills; excellent drafting, formulation, reporting skills;
 • Accuracy and professionalism in document production and editing;
 • Excellent interpersonal skills; culturally and socially sensitive; ability to work inclusively and collaboratively with a range of partners;
 • University education/degree in interpretation or translation is an advantage;
 • Solid overall computer literacy, including proficiency in various MS Office applications (Excel, Word, etc.) and email/internet;
 • Strongly motivated by humanitarian work;
 • Open-minded and adaptable;
 • Self-motivated, ability to work with minimum supervision.

If you are interested in this position, please send your application to Отправить резюме . All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

_______________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду 

Спеціаліст/ка з візитів та подорожей, Київ

Задачі:

 • Відвідування та підтримка поїздок керівництва та ключового персоналу ТЧХУ;
 • Забезпечити реєстрацію представників ТЧХУ на різні заходи;
 • Забезпечити бронювання транспорту та проживання, оформлення візи та страхування подорожей;
 • Взаємодія з фінансовим відділом щодо візитів та витрат на відрядження (оплата послуг);
 • Підготовка та оформлення внутрішньої документації на відрядження (внутрішні накази тощо);
 • Підготовка програми візиту;
 • Візова підтримка делегатів міжнародних партнерів;
 • Інші відповідні обов’язки, призначені керівником.

Бажаний досвідь та навички:

 • Відмінне знання української та англійської мов;
 • Досвід роботи за фахом 2 роки. Попередній відповідний досвід є перевагою;
 • Відмінні  навички складання,  формулювання документів, листів, звітності;
 • Акуратність і професіоналізм у виготовленні та редагуванні документів;
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування; культурно та соціально чутливі; здатність працювати інклюзивно та співпрацювати з низкою партнерів;
 • Вища освіта/ступінь усного або письмового перекладу є перевагою;
 • Достатня загальна комп’ютерна грамотність, включаючи знання різноманітних програм MS Office (Excel, Word тощо) та електронної пошти/Інтернету;
 • Сильно мотивований гуманітарною діяльністю;
 • Відкритий та адаптивний;
 • Самомотивація, здатність працювати з мінімальним контролем.

Просимо направляти резюме з зазначенням рівня бажаної заробітної плати та обов’язково супровідний лист з позначенням посади за наступною адресою: Отправить резюме . Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання, оскільки така рання заявка заохочується.

Для співбесіди зв’яжуться лише з кандидатами, які пройшли короткий список.

Рижкова Діана

Похожие вакансии по профессиям: