Поиск работы на robota.uaukraine

TECH Lead NOT REMOTE / OFFICE ONLY

160 000 ₴  
Somplo
2 недели назад
06 февраля 2024
Одесса
В офисе/на месте
Полная занятость

Somplo is an Israeli / Ukrainian tech-based company, in digital advertising solutions for big agencies and international leading brands. We are looking for a TECH Lead  for our Ukrainian office.


Requirements

• Web dev experience of 5 years +

• High skill JavaScript (ES5, ES6).

• High skill PHP and backend.

• High skill in handling big data.

• Experience with creating a large-scale online platforms.

• Experience with managing dev teams of frontend and backend.

• Implementing workflows and sprints.

• AWS or cloud structure understanding and planning.

• Planning and executing new features.

• Good communication skills.

• High level of English (speaking and writing).

• Experience in AdTech projects or companies - advantage.


Key responsibilities:

• Managing the dev team (front and back)

• Collaborate with Product Designers, Product Managers, and Software Engineers to deliver compelling user-facing products

• Work with the product team on new features.

• Create, track and manage tasks for the dev team.

• work on integration projects with clients.

• Plan and manage cloud structure.

• Identify and resolve performance and scalability issues


We offer you:

• Competitive salary

• Taxes covering

• Full-time position (5 days per week), from our office in Odessa (Arcadia area).

• A nice friendly and ambitious team of professionals.

• A wonderful, ultra-modern, and spacious office with a sea view.

• Management position 

• Fast scaling company and teams.

• relocation support - if needed


Somplo is an Israeli / Ukrainian tech-based company, in digital advertising solutions for big agencies and international leading brands.

We have Offices in Israel and in Odessa Ukraine, with a staff of around 40 employees (Tech, design, sales, marketing, operation, support, and more).

We are a friendly Startup environment full of creative and high-quality teams. Our company is quickly growing, and we are open and welcome new members who can bring new and innovative ideas.

Each employee is an integral part of the overall success of our startup company. So, we are always aiming to achieve success and further development of the system called Somplo CMP (Creative Management Platform).Somplo — це ізраїльська/українська технологічна компанія, яка займається розробкою цифрових рекламних рішень для великих агентств і провідних міжнародних брендів. Ми шукаємо Тех. ліда, що буде займатись дослідженнями і розробками, для нашого українського офісу.
 
Вимоги

• Досвід веб-розробників 5 років +
• Висококваліфікований JavaScript (ES5, ES6).
• Висока кваліфікація PHP і серверної частини.
• Високі навички роботи з велиою кількістю даних.
• Досвід створення масштабних онлайн-платформ.
• Досвід керування командами розробників фронтенду та бекенда.
• Впровадження робочих процесів і спринтів.
• Розуміння та планування AWS або хмарної структури.
• Планування та впровадження нових функцій.
• Хороші комунікативні навички.
• Високий рівень англійської мови (усна та письмова).
• Досвід роботи в AdTech проектах або компаніях - перевага.


Ключові обов'язки:

• Керування командою розробників (фронтенд та бекенд)
• Співпрацювання з дизайнерами продукту, менеджерами з продукту та інженерами програмного забезпечення, щоб надати привабливі продукти, орієнтовані на користувачів
• Співпраця з командою продукту над новими функціями.
• Створення, відстеження та керування завданнями для команди розробників.
• робота над інтеграційними проектами з клієнтами.
• Планування структури клауду та керування ним.
• Виявлення та вирішення проблем продуктивності та масштабованості


Ми пропонуємо вам:

• Конкурентна заробітна плата
• Податкове покриття
• Повна зайнятість (5 днів на тиждень), з нашого офісу в Одесі (район Аркадії).
• Приємна дружня та амбітна команда професіоналів.
• Чудовий, ультрасучасний, просторий офіс з видом на море.
• Посада віце-президента
• Швидке масштабування компанії та команд.
• супровід переїзду - за потреби
 
 

Somplo — це ізраїльсько-українська технологічна компанія, яка займається розробкою цифрових рекламних рішень для великих агентств і провідних міжнародних брендів.

У нас є офіси в Ізраїлі та в Україні (Одеса), штат яких налічує близько 40 співробітників (розробники, тех. підтримка, дизайнери, маркетологи, продавці, експлуатація, підтримка тощо).

Ми є дружнім стартап-середовищем, повним креативної та високоякісної команди. Наша компанія швидко розвивається, і ми відкриті для нових членів, які можуть привнести нові та інноваційні ідеї.

Кожен співробітник є невід’ємною частиною загального успіху нашої стартап-компанії. Тому ми завжди націлені на досягнення успіху та подальший розвиток системи під назвою Somplo CMP (Creative Management Platform).