Пошук роботи на robota.uaukraine

Ця вакансія вже завершена

Mazars in Ukraine — вакансія в Провідний Бухгалтер / Experienced accountant
Вакансія закрита

Провідний Бухгалтер / Experienced accountant

Mazars in Ukraine
2 місяця тому
21 грудня 2023
Київ

Mazars - це команда професіоналів та однодумців, які дбають про взаємодопомогу, чесність, відповідальність та справедливість. Команда, яка цінує ініціативу, активність та бажання розвиватися.

Кожен з наших співробітників є невід'ємною частиною великого серця Mazars, яке з радістю прийме в нашу команду бухгалтерського аутсорсингу Провідного Бухгалтера, який розділяє ті ж цінності, що і ми.

ПРИЄДНАВШИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ, ВИ:

 • Приєднаєтесь до атмосфери розвитку, ініціативи, підприємницького духу та інновацій
 • Будете працювати в команді професіоналів
 • Набудете досвіду роботи в проектах різних галузей і масштабів
 • Отримаєте прекрасну можливість розвинути здатність спілкуватися з клієнтами різних рівнів
 • Зможете покращити усні та письмові навички володіння англійською мовою
 • І, звичайно ж, поринете в наше міжнародне співтовариство професіоналів в області фінансів

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО НАШИМ СПІВРОБІТНИКАМ:

 • Баланс між роботою та особистим життям - це наша реальність
 • Офіційне працевлаштування
 • Медичне страхування співробітників і часткове покриття медичного страхування для дітей
 • Корпоративна знижка на абонемент до спортивного залу
 • Постійна підтримка професійного та особистісного розвитку
 • Участь у різних корпоративних заходах
 • Класна і дійсно доброзичлива команда, приємна робоча атмосфера і хороша командна взаємодія
 • Перспективи кар'єрного росту

ЯКУ ЛЮДИНУ МИ ШУКАЄМО:

 • У вас є 3+ роки досвіду з обліку основних засобів, нематеріальних активів, МНМА, ТМЦ та матеріалів
 • Ви вели облік заробітної плати, працювали з авансовими звітами (відрядження, в тому числі закордонні), додатковим благом
 • Ви знайомі з обліком банківських та валютних операцій, маєте досвід в ЗЕД (сфера послуг), імпорт/експорт
 • У вас є досвід роботи з ПДВ: реєстрація податкових накладних, розуміння першої події, облік податкових зобов’язань та кредиту, зведені податкові накладні, розрахунки коригувань, складання ПДВ декларацій
 • Ви здатні укладатися в терміни, та Вас мотивують складні завдання
 • Ви маєте глибокі знання Excel (зведені таблиці), працювали в 1С УТП та/або БАС Бухгалтерія, МеДок, Вчасно
 • Англійська на рівні intermediate або вище обов'язково

З нетерпінням чекаємо на Ваше резюме!

Mazars is a team of professionals and like-minded individuals who care about mutual assistance, integrity, responsibility, and fairness. A team that values initiative, proactiveness, and desire to grow.

Each of our employees is an integral part of the big heart of Mazars, which will gladly welcome an Experienced Accountant, who has the same values as we, for our team of accounting outsourcing.

By joining our team you will:

 • Join an atmosphere of development, initiative, entrepreneurial spirit and innovation
 • Work in a team of professionals
 • Gain experience in projects of different industries and sizes
 • Have a perfect opportunity to develop the ability to communicate with clients from different levels
 • Be able to improve oral and written English skills
 • And, of course, dive into our international community of professionals in the finance field

What we offer our employees:

 • Work-life balance - it's our reality
 • Official employment
 • Employee Medical insurance and partial coverage of medical insurance for children
 • Corporate discount on sport subscription
 • Ongoing support of professional and personal development
 • Participation in various corporate events
 • Cool and really friendly team, a nice working atmosphere and good team interaction
 • Career prospects

What kind of person we are looking for:

 • You have 3+ years of experience in accounting of fixed assets, intangible assets, non-current assets, inventory items and materials
 • You are experienced in payroll, worked with advance reports (business trips, including foreign), additional benefit
 • You are familiar with accounting of banking and currency transactions, you have experience in FEA (service sector), import/export
 • You have experience with VAT: tax invoices registration, understanding of the first event, tax liabilities and credit accounting, consolidated tax invoices, calculation of adjustments. Preparation of VAT declaration is preferable
 • Ability to meet deadlines, you are motivated by challenging assignments
 • You have deep knowledge of Excel (pivot tables), worked in 1C UTP and/or BAS Accounting, MeDoc, Vchasno
 • English at the intermediate level is a must

Looking forward to seeing your resume!

Mazars in Ukraine — вакансія в Провідний Бухгалтер / Experienced accountant: фото 2

від 100 до 250  співробітників

з 2013 року  на ринку

 • Курси іноземної мовиКурси іноземної мови
 • Офіс біля метроОфіс біля метро
 • Медичне страхуванняМедичне страхування
 • Корпоративні заходиКорпоративні заходи
 • Компенсація навчанняКомпенсація навчання

Схожі вакансії за професіями: