Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Sigma Software — вакансия в Strong Middle/Senior Data Engineer (Healthcare domain)
Вакансия закрыта

Strong Middle/Senior Data Engineer (Healthcare domain)

Sigma Software
3 месяца назад
20 июня 2023
Львов

Sigma Software шукає вмотивованного Data-інженера, який готовий приєднатися до нашої стрімко зростаючої команди. Ця вакансія для тебе, якщо ти хочеш працювати у згутованій команді Data інженерів, які вирішують складні задачі, використовуючи передові технології збору, обробки, аналізу та моніторингу даних.

Будемо раді бачити тебе у нашій команді!

Наш клієнт — провідна компанія у галузі медичних технологій. Портфель продуктів, послуг та рішень є центром прийняття клінічнх рішень та шляхів лікування.
Інновації, орієнтовані на пацієнта, є і завжди будуть в основі діяльності компанії. Клієнт прагне створювати кращі результати та досвід лікування пацієнтів, незалежно від того, де вони живуть і з чим стикаються. Компанія впроваджує інновації на постійній основі для забезпечення охорони здоров’я для всіх і скрізь.

Місія проєкту полягає в тому, щоб дозволити постачальникам медичних послуг підвищити свою цінність, оснастивши їх нашими інноваційними технологіями та послугами в галузі діагностичної та терапевтичної візуалізації, лабораторної діагностики та молекулярної медицини, а також цифрової безпеки та корпоративних сервісів.

Обов’язки
— Впроваджувати архітектури на базі платформ Azure Cloud (Data Factory, Databricks та Event Hub)
— Проєктувати, розробляти, оптимізувати та підтримувати архітектури даних і конвеєрів, що відповідають визначеним принципам ETL та Data Lake для конкретного підрозділу
— Виявляти, розуміти та впорядковувати розрізнені джерела даних та структурувати їх у чисті моделі даних з чіткими та зрозумілими схемами
— Сприяти оцінці нових інструментів для аналітичної інженерії даних або науки про дані
— Пропонувати та долучатися до планів навчання та вдосконалення навичок, стандартів та процесів інженерії аналітичних даних

Вимоги
— Досвід роботи в галузі інженерії даних та з рішеннями хмарних обчислень у сфері даних та аналітики, бажано з Azure
— Концептуальні знання основ аналізу даних, наприклад, розмірного моделювання, ETL, інструментів звітності, управління даними, зберігання даних, структурованих та неструктурованих даних
— Знання SQL та досвід роботи принаймні з однією мовою програмування (Python/Scala)
— Відмінні комунікативні навички та вільне володіння діловою англійською мовою
— Розуміння баз даних для великих даних, таких як Snowflake, BigQuery і т.д. (Snowflake в пріоритеті)
— Досвід розробки баз даних та моделювання даних, в ідеалі з Databricks/Spark

Sigma Software is looking for a motivated Data Engineer to join our growing engineering team. This opportunity is for you if you want to work in a close-knit team of Data engineers solving complex problems using advanced data collection, transformation, analysis, and monitoring.

We look forward to having you on our team!

Our client is a leading medical technology company. The portfolio of products, services, and solutions is at the center of clinical decision-making and treatment pathways. Patient-centered innovation is and always will be at the core of the company. The client is committed to creating better outcomes and experiences for patients, no matter where they live or what they face. The client is innovating sustainably to provide healthcare for everyone, everywhere.

Project’s mission is to enable healthcare providers to increase their value by equipping them with our innovative technologies and services in diagnostic and therapeutic imaging, laboratory diagnostics, and molecular medicine, as well as digital health and enterprise services.

Responsibilities
— Implementing architectures based on Azure Cloud platforms (Data Factory, Databricks, and Event Hub)
— Design, develop, optimize, and maintain squad-specific data architecture and pipelines that adhere to defined ETL and Data Lake principles
— Discover, understand, and organiсe disparate data sources and structure them into clean data models with clear and understandable schemas
— Contribute to the evaluation of new tools for analytical data engineering or data science
— Suggest and contribute to training and improvement plans for analytical data engineering skills, standards, and processes

Requirements
— Experience in data engineering and with cloud computing services solutions in the area of data and analytics, preferably with Azure
— Conceptual knowledge of data analysys fundamentals, e.g., dimensional modelling, ETL, reporting tools, data governance, data warehousing, tructured and unstructured data
— Knowledge of SQL and experience with at least one programming language (Python/Scala)
— Excellent communication skills and fluency in business English
— Understanding Big Data Data Bases such as Snowflake, BigQuery, etc. Snowflake is preferred one
— Experience in database development and data modelling, ideally with Databricks/Spark

Sigma Software — вакансия в Strong Middle/Senior Data Engineer (Healthcare domain): фото 2

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

  • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
  • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
  • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
  • Компенсация обученияКомпенсация обучения
  • Гибкий графикГибкий график

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: