Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Головний бухгалтер

за результатами співбесіди
ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД, ТОВ
3 месяца назад
28 мая 2023
Киевул. проспект Оболонський

Геофізична компанія ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» запрошує на роботу головного бухгалтера

Обов’язки:

1. Організовувати роботу бухгалтерії та здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2. Забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

3. Здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

4. Брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.

5. За погодженням з директором підприємства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

6. Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

7. Брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

8. Забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у філії та польовій партії. 

9. Організовувати роботу з підготовки пропозицій для власників підприємства щодо: 

  • визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
  • розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
  • визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
  • вибору оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
  • поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
  • впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
  • забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.

10. Керувати працівниками бухгалтерії підприємства та розподіляти між ними посадові завдання та обов’язки. Знайомити цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. 

11. Брати участь в розробленні проектів перспективних та поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів.

12. Забезпечувати своєчасне надходження доходів, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників і підрядників, погашення позик, виплату процентів, заробітної плати працівникам, перерахування податків і зборів в державний, регіональний і місцевий бюджети, державні позабюджетні соціальні фонди, платежів до банківських установ.

13. Здійснювати контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації послуг, правильними витратами коштів та цільовим використанням власних обігових коштів.

14. Формувати облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік.

15. Організовувати міри по упередженню нестач, незаконного використання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.

16. Впроваджувати заходи по забезпеченню дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.

Умови роботи:

П’ятиденний робочий тиждень, години роботи з 9:00 до 18:00.

Рівень оплати обговорюється при співбесіді.

З нетерпінням чекаємо на Ваші резюме!

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: