Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

play
Вакансия закрыта

System Engineer

KPMG / КПМГ
2 месяца назад
22 июля 2023
Киевул. вулиця князів Острозьких, 32/2.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services.

We operate in 143 countries and territories, and in FY22, collectively employed more than 265,000 people working in member firms around the world. KPMG is the brand under which the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”) operate and provide professional services. “KPMG” is used to refer to individual member firms within the KPMG organization or to one or more member firms collectively.

KPMG is committed to three key imperatives: quality of services, insight into the problems of our clients, and integrity in our business. It is these principles that drive our firms' professionals to provide audit, tax, and advisory services that reflect global consistency and unwavering integrity. We will build and sustain our reputation as the best firm to work with by ensuring that our people, our clients and our communities achieve their full potential.

KPMG Ukraine is looking for System Engineer, ITS, Solutions Support.

Responsibilities

 • Provide 2nd line support of the hosting and integration services in the large enterprise environment with centralized Data
 • Investigating and resolving requests and problems related to IT Infrastructure services.
 • Participation in relevant ITS projects. Prepare technical requirements and technical architecture documentation. Perform new services installation and configuration.
 • Regular revising and developing Infrastructure services including actualization of security compliance, service architecture, corresponding documentation and support contracts.
 • Vulnerabilities management of server platforms.

Competencies, Skills and Experience

 • 3+ years practical experience as a technical engineer in developing and support of IT systems in enterprise environment.
 • Knowledge and operation experience in
  • Microsoft server products: Windows Server, Active Directory, CA, DHCP, DFS, Exchange, SCCM
  • VMware ESXi
  • IaaS, PaaS, SaaS Microsoft Azure/O365
  • EMC Data Domain, Networker, Veeam Backup
  • Automation by means Power Shell, VBScript
  • ITSM processes.
 • Strong communication skills, team player.
  • Be ready to follow corporate values, standards and rules.
  • Professional certifications are a plus.

We Offer:

 • Dynamic international environment, with a great team of dedicated professionals and innovation leaders within one of the most world-known names in Consulting
 • Challenging assignments and transparent path of career and professional growth
 • Fair compensation and social package
 • International assignment opportunities

KPMG — це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

В офісах KPMG у 143 країнах світу в 2022 фінансовому році працювало понад 265 000 працівників. Під брендом «KPMG» працюють та надають професійні послуги фірми-члени KPMG International Limited («KPMG International»). KPMG використовується для позначення однієї чи кількох фірм-членів мережі організації KPMG.

У своїй діяльності KPMG дотримується трьох ключових принципів: забезпечення якості послуг, вивчення і розуміння проблем наших клієнтів, а також чесність і сумлінність у бізнесі. Саме ці принципи мотивують наших фахівців надавати аудиторські, податкові та консультаційні послуги, які свідчать про глобальну послідовність і непохитну ділову сумлінність. Ми будемо створювати і підтримувати свою репутацію кращої фірми для наших клієнтів, забезпечуючи реалізацію потенціалу наших співробітників, клієнтів і громад у повній мірі.

Обов'язки

 • Забезпечення підтримки 2-ї лінії служб хостингу та інтеграції у великому корпоративному середовищі з централізованими даними
 • Дослідження та вирішення запитів і проблем, пов’язаних із послугами ІТ-інфраструктури.
 • Участь у відповідних ІТS-проектах. Підготовка технічних вимог і документації з технічної архітектури. Робота з  встановлення та налаштування нових служб.
 • Регулярний перегляд і розвиток інфраструктурних послуг, включаючи актуалізацію відповідності вимогам безпеки, архітектури сервісу, відповідної документації та договорів підтримки.
 • Управління вразливостями серверних платформ.

Компетенції, навички та досвід

 • 3+ роки практичного досвіду роботи технічним інженером у галузі розробки та підтримки ІТ систем у корпоративному середовищі.
 • Знання та досвід роботи з
  • серверними продуктами Microsoft: Windows Server, Active Directory, CA, DHCP, DFS, Exchange, SCCM
  • VMware ESXi
  • IaaS, PaaS, SaaS Microsoft Azure/O365
  • EMC Data Domain, Networker, Veeam Backup
  • Автоматизація засобами Power Shell, VBScript
  • Процеси ITSM.
 • Хороші комунікативні навички, вміння працювати у команді.
 • Готовність дотримуватись корпоративних цінностей, стандартів і правил.

Ми пропонуємо:

 • Динамічне міжнародне середовище з чудовою командою відданих своїй справі професіоналів та лідерів інновацій в одній із найвідоміших у світі компаній
 • Цікаві проєкти та прозорий шлях кар'єрного та професійного зростання
 • Справедлива винагорода та соціальний пакет
 • Широкий вибір програм навчання та професійного розвитку

Anna Kryvoruchko

KPMG / КПМГ — вакансия в System Engineer: фото 2

больше 500  сотрудников

с 1992 года  на рынке

  Похожие вакансии по городам:

  Похожие вакансии по профессиям: