Поиск работы на robota.uaukraine

Customer Service Representative (Night Shift), Логіст в американській логістичній компанії (робота у Варшаві)

36 000 — 44 000 ₴  
Millhouse Ukraine
2 дня назад
28 ноября 2023
Другие страны
В офисе/на месте
Полная занятость
Курсы иностранного языка
Корпоративные мероприятия
Оплата проезда
Бесплатные обеды
Регулярный пересмотр зарплат

JOB DESCRIPTION IN ENGLISH

We are an American based company with more than 10 years of experience in Logistics and Transportation in the USA, looking for a Customer Support Representative to join our Warsaw office team.

Every employee will receive proper training, and all the tools that would give you a great opportunity to learn much more about the industry, as well as a great opportunity to become a long-term member of the existing team.

Essential job functions

 • Daily communication with customers;
 • Coordinating logistics process;
 • Answering incoming calls from clients and vendors is a big priority;
 • Working with data;
 • Being friendly and helpful with all customers;
 • Other duties as required by business needs or as assigned.

Minimum requirements:

 • PC proficient (Microsoft Office preferred);
 • Communication, self-organization, and leadership skills;
 • Ability to work in a stress/paced environment;
 • Upper-Intermediate and upper English level is required;
 • Ability to work in a team environment, and be a team player;
 • Ability to learn quickly.

Working conditions:

 • Shifts (00:00—07:00), from Monday to Friday;
 • Young and friendly staff in a modern office close to a convenient road junction;
 • Company cover taxi expenses if you start/finish your shift in non-business hours;
 • Competitive salary ($1000-1200 depending on whether any applicable experience such as negotiation experience, customer service experience. Or possibly any direct logistics experience. The offer depends on experience and projected capabilities).;
 • Social package;
 • Paid vacation and sick days.

If you want to work in an International company, daily communicate in English, have a competitive salary, and work in a great young team, please send your CVs to (only in ENGLISH, please).

ОПИС ВАКАНСІЇ УКРАЇНСЬКОЮ

Ми — американська компаніє з більш ніж 10-річним досвідом роботи в логістиці та транспортуванні в США, шукаємо представника служби підтримки клієнтів, який приєднається до команди нашого варша офісу.

Кожен співробітник отримає належне навчання та всі інструменти, які дадуть Вам чудову можливість дізнатися більше про галузь, а також чудову можливість стати постійним членом існуючої команди.

Основні обов?язки:

 • Щоденне спілкування з клієнтами;
 • Координація логістичних процесів;
 • Відповідь на вхідні дзвінки від клієнтів і постачальників є великим пріоритетом;
 • Робота з базою даних;
 • Доброзичливість і допомога всім клієнтам;
 • Інші обов’язки відповідно до ділових потреб або за дорученням.

Мінімальні вимоги:

 • Володіння ПК (бажано Microsoft Office);
 • Комунікабельність, самоорганізація та лідерські здібності;
 • Вміння працювати в умовах стресу/напруженості;
 • Потрібний рівень володіння англійською — Upper-Intermediate або вище;
 • Вміння працювати в команді, бути командним гравцем;
 • Здатність швидко навчатися.

Умови праці:

 • Графік (00:00—07:00), з понеділка по п’ятницю;
 • Молодий і привітний персонал в сучасному офісі поруч зі зручною розв’язкою;
 • Компанія покриває витрати на таксі, якщо Ви починаєте/закінчуєте зміну в неробочий час;
 • Конкурентоспроможна зарплата ($1000-1200 залежно від наявності будь-якого відповідного досвіду, такого як досвід ведення переговорів, досвід обслуговування клієнтів. Або, можливо, будь-який досвід безпосередньої логістики. Пропозиція залежить від досвіду та прогнозованих можливостей);
 • Соціальний пакет;
 • Оплачувана відпустка та лікарняні.

Якщо ви хочете працювати в міжнародній компанії, щодня спілкуватися англійською мовою, мати конкурентоспроможну зарплату та працювати в чудовій молодій команді, будь ласка, надсилайте свої резюме на вакансію або на пошту (лише АНГЛІЙСЬКОЮ, будь ласка).