Поиск работы на robota.uaukraine

Менеджер відділу аудиту / Audit Manager

Mazars in Ukraine
6 дней назад
22 ноября 2023
Киевул. Кирилловская 15ар-н. Подольскийметро Контрактовая площадь
Полная занятость

Mazars - це команда професіоналів та однодумців, які дбають про взаємодопомогу, чесність, відповідальність та справедливість. Команда, яка цінує ініціативу, активність та бажання розвиватися.

Кожен з наших співробітників є невід'ємною частиною великого серця Mazars, яке з радістю прийме в нашу команду аудиту Менджера з аудиту, який розділяє ті ж цінності, що і ми.

ПРИЄДНАВШИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ, ВИ:

 • Приєднаєтесь до атмосфери розвитку, ініціативи, підприємницького духу та інновацій
 • Будете працювати в команді професіоналів
 • Набудете досвіду роботи в проектах різних галузей і масштабів
 • Отримаєте прекрасну можливість розвинути здатність спілкуватися з клієнтами різних рівнів
 • Зможете покращити усні та письмові навички володіння англійською мовою
 • І, звичайно ж, поринете в наше міжнародне співтовариство професіоналів в області фінансів.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО НАШИМ СПІВРОБІТНИКАМ:

 • Баланс між роботою та особистим життям - це наша реальність
 • Офіційне працевлаштування
 • Медичне страхування співробітників і часткове покриття медичного страхування для дітей
 • Відшкодування 50% вартості абонементу до спортивної студії
 • Постійна підтримка професійного та особистісного розвитку
 • Участь у різних корпоративних заходах
 • Класна і дійсно доброзичлива команда, приємна робоча атмосфера і хороша командна взаємодія
 • Перспективи кар'єрного росту
 • Конкурентоспроможна заробітна плата

ЯКУ ЛЮДИНУ МИ ШУКАЄМО:

 • У вас більше 5 років досвіду роботи в галузі аудиту
 • У вас відмінні комунікативні навички (письмові та усні), необхідні для забезпечення керівництва і наставництва персоналу
 • У Вас хороші технічні знання в області МСФЗ та українських стандартів бухгалтерського обліку
 • У вас є хороший досвід взаємодії між офісами та роботи з міжнародними клієнтами
 • Ви мотивовані на те, щоб завершувати роботу в терміни і забезпечувати чудове обслуговування клієнтів
 • Ви маєте сильні навички міжособистісного спілкування та презентування, а також Вас мотивують складні завдання.
 • Ви автономний/а і проактивний/а.
 • У Вас є бажання і здатність виїжджати в місця розташування клієнтів
 • Ви маєте досконалі організаційні навички та навички планування
 • Вільне володіння англійською мовою. Інша іноземна мова була б значним плюсом
 • Член АССА (або документи заключного етапу)
 • Сертифікат Українського аудитора був би також значним плюсом

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

 • Керувати і контролювати персонал і старших співробітників при виконанні аудиторських завдань.
 • Курирувати численні завдання, включаючи роботу з міжнародного аудиту, а також проведення due diligence і аналізу бізнес-процесів.
 • Розвивати і підтримувати продуктивні відносини з керівництвом клієнтів протягом усього року. Виконувати роботи на високому технічному рівні з комерційною вигодою
 • Обговорювати технічні питання бухгалтерського обліку та продумувати альтернативи та висновки
 • Берете на себе роль управління продуктивністю: проводите своєчасні перевірки ефективності та надаєте персоналу консультації та професійну орієнтацію
 • Приймаєте участь у навчанні персоналу
 • Участь у розвитку компанії / відділу / практик та маркетингових ініціативах
 • Звітність перед керуючою командою міжнародних та місцевих партнерів

З нетерпінням чекаємо на Ваші резюме!


Mazars is a team of professionals and like-minded individuals who care about mutual assistance, integrity, responsibility and fairness. A team that values initiative, proactiveness and a desire to grow.

Each of our employees is an integral part of the big heart of Mazars, which will gladly welcome the Audit Manager to our Audit team who has the same values as we do.

Partially or fully remote work mode (from different cities in Ukraine) IF YOU ARE NOT IN UKRAINE NOW, WORKING WITH US ALSO POSSIBLE

BY JOINING OUR TEAM YOU:

 • Will join an atmosphere of development, initiative, entrepreneurial spirit and innovation
 • Will work in the team of professionals
 • Will gain the experience in projects of different industries and sizes
 • Will have a perfect opportunity to develop the ability to communicate with clients from different levels
 • And, of course, will dive into our international community of professionals in the finance field

WHAT WE OFFER OUR EMPLOYEES:

 • Official employment
 • Employee Medical insurance and partial coverage of medical insurance for children
 • 50% refund of the cost of the sport subscription
 • Ongoing support of professional and personal development
 • Participation in various corporate events
 • Cool and really friendly team, nice working atmosphere and good team interaction
 • Career prospects
 • Competitive salary

WHAT KIND OF PERSON WE ARE LOOKING FOR:

 • You have 5+ years of experience in audit (audit of banks would be a competitive advantage)
 • You have excellent communication skills (written and oral) required to provide leadership and mentoring to staff
 • Excellent technical knowledge in IFRS and Ukrainian Accounting Standards 
 • You have good experience in interoffice engagements and work with international clients
 • You are motivated to meet client deadlines and provide distinguished client service
 • Your Interpersonal and presentation skills are strong, and you are motivated by challenging assignments
 • You have good autonomy and initiative skills.
 • Your organisational and planning abilities are of high level
 • Fluent in English. Another foreign language would be a plus
 • ACCA member (or final stage papers) would be a plus
 • Ukrainian Auditor's Certificate would be a plus

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • Provide both leadership and supervision to staff and seniors in the execution of audit engagements
 • Supervise multiple engagements including international referred audit work 
 • Develop and maintain productive relationships with clients management throughout the year. Carry out work to a high technical standard in a commercially beneficial manner
 • Manage technical accounting issues and present alternatives and conclusions
 • Assume performance management role: conduct timely performance reviews and provide staff with counselling and career guidance
 • Involvement in training of staff
 • Involvement in firm / department / practice development and marketing initiatives
 • Reporting to a management team of international and local partners

Looking forward to seeing your resumes!