Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

FHI 360 — вакансия в Health Officer|Фахівець програм з громадського здоров'я(Покровськ)
Вакансия закрыта

Health Officer|Фахівець програм з громадського здоров'я(Покровськ)

64 000 ₴  
FHI 360
2 месяца назад
30 июня 2023
Днепр

Контракт до 31 липня 2024 року, з можливістю продовження.


ОГЛЯД ОРГАНІЗАЦІЇ
FHI 360 - це американська неурядова організація, яка прагне покращити життя людей на довгострокову перспективу, просуваючи інтегровані рішення, орієнтовані на місцеві потреби.  Команда кризового реагування FHI 360 реагує на надзвичайну гуманітарну ситуацію в рамках 12-місячної Програми реагування на гуманітарну допомогу Україні (UHARP), надаючи комплексні програми з охорони здоров'я та захисту, спрямовані на зниження рівня захворюваності та смертності серед населення, що постраждало від конфлікту.  Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш веб-сайт: www.fhi360.org.


Діяльність у сфері охорони здоров'я включатиме визначення та задоволення критичних потреб у визначених закладах з особливим акцентом на неінфекційних захворюваннях (НІЗ) у тісному партнерстві з обласними департаментами охорони здоров'я. У районах, де система охорони здоров'я може бути перевантажена через раптове переміщення населення, райони колишньої блокади або райони, які можуть зазнати потенційного спалаху інфекційних захворювань, FHI 360 надаватиме безпосередню підтримку первинній медичній допомозі, використовуючи мобільні клініки, які будуть мобілізовані за потреби та за запитом на підтримку від національних або субнаціональних органів охорони здоров'я. Крім того, для зміцнення потенціалу клінічної допомоги у випадках зґвалтувань та сексуального насильства, а також для покращення інтеграції підтримки психічного здоров'я в рамках проєкту буде проведено тренінги з Програми дій ВООЗ щодо усунення прогалин у сфері психічного здоров'я (mhGAP) та Клінічного менеджменту зґвалтувань (CMR).

ОГЛЯД ВАКАНСІЇ
Під керівництвом старшого спеціаліста з питань охорони здоров'я спеціаліст з питань охорони здоров'я відповідає за розробку та реалізацію технічних програм і відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб програми надзвичайних ситуацій організації відповідали потребам постраждалого від конфлікту населення в Україні. Він гарантує, що діяльність, пов'язана з охороною здоров'я, відповідає технічним стандартам у цій галузі, і підтримує технічні програми на всіх етапах - від оцінки та розробки концепції до завершення та оцінки.


КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

 • Тісно співпрацювати зі старшим спеціалістом з питань охорони здоров'я для ефективного та результативного досягнення програмних цілей і завдань, у тому числі шляхом надання постійної допомоги на місцях мобільним групам і підтримуваним об'єктам, підтримки тренінгів та регулярного оновлення інвентаризації медичного обладнання та витратних матеріалів, що використовуються в рамках проекту. 
 • Збирати та координувати дані, необхідні медичному персоналу, одночасно ведучи записи та використовуючи автоматизовані системи даних для відстеження прогресу проекту, надаючи дані для програмних звітів та контролюючи дотримання протоколів, угод та навчальних матеріалів.  
 • Будь-які інші поставлені завдання.

БАЖАНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи на національному рівні в програмах первинної медичної допомоги.
 • Попередній досвід роботи в неурядовій організації (НУО) є бажаним. 
 • Вільне володіння українською та відмінне володіння англійською мовами. 

Будь ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист на електронну адресу  Отправить резюме , зазначивши в темі листа "Health Officer - Pokrovsk". Розглядатимуться лише заявки, подані англійською мовою.

__________________________________________________________________________________________

Ukrainian Nationals Only 

ORGANIZATIONAL OVERVIEW 

FHI 360 is a US-based NGO dedicated to improving lives in lasting ways by advancing integrated, locally driven solutions.  FHI 360’s Crisis Response team is responding to the humanitarian emergency with the 12-month Ukraine Humanitarian Assistance Response Program (UHARP), providing integrated health and protection programming focused on decreasing morbidity and mortality among the conflict-affected population.  For more details, visit our website: www.fhi360.org. 

 Health sector activities will include identifying and filling critical needs at identified facilities with a particular focus on Non-Communicable Diseases (NCDs), in close partnership with Oblast Departments of Healthcare. In areas where the health system may be overwhelmed due to sudden population movements, areas of former besiegement or areas that may be experiencing a potential infectious disease outbreak, FHI 360 will provide direct support to primary health care using mobile clinics, which will be mobilized when needed and upon request for support from national or sub-national health authorities. Additionally, to strengthen capacity for clinical care for cases of rape and sexual violence as well as improved integration of mental health support, the project will deliver training on WHO’s mental health Gap Action Program (mhGAP) and Clinical Management of Rape (CMR).

POSITION OVERVIEW 

Under supervision of the Senior Health Officer, the Health Officer is responsible for developing and leading technical programming and plays a critical role in ensuring the organization’s emergency programming is responsive to the needs of conflict-affected populations in Ukraine. They will ensure health-related activities adhere to technical standards for the field and will support technical programs from assessment and conception through close-out and evaluation.

KEY RESPONSIBILITIES AND DELIVERABLES

 • Work closely with the Senior Health Officer to achieve program objectives and targets effectively and efficiently – including through continuous field-based assistance for mobile units and supported facilities, support for trainings, and providing regular updates on inventory of medical equipment and supplies used by the project. 
 • Collect and coordinate data needed by health staff, while maintaining records and utilizing automated data systems for tracking project progress, providing inputs for program reports, and monitoring compliance with protocols, agreements, and training materials.  
 • Any other tasks assigned.

DESIRED QUALIFICATIONS

 • At least 3 years of national work experience in primary health care programs.
 • Prior work experience in a non-governmental organization (NGO) is highly preferred. 
 • Fluent in Ukrainian and excellent in English. 

 Please email your CV and cover letter to  Отправить резюме   with ‘"Health Officer " in the subject line. Only applications submitted in English will be considered.  

 


FHI 360 — вакансия в Health Officer|Фахівець програм з громадського здоров'я(Покровськ): фото 2