Поиск работы на robota.uaukraine

Cоціальний працівник відділу захиста населення (Protection Social Worker)

36 840 ₴  
Handicap International
2 дня назад
28 сентября 2023
Харьков
В офисе/на месте
Полная занятость

Cоціальний працівник відділу захиста населення (Protection Social Worker)

КРАЇНА: Україна

ПІДЗВІТНІСТЬ: менеджер (управитель)  у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (з питань захисту населення) 

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Харків (Kharkiv)

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Соціальні працівники працюють у щоденному режимі в складі мобільних груп, які займаються оцінкою, перенаправленням і відстежуванням потреб бенефіціарів, громад, організацій і структур. Згідно загальних настанов і керівництвом менеджера відділу захисту інтересів та/або управителя проекту з питань захисту населення та у тісній співпраці з усіма виїзними працівниками НІ/ (МЗПСП, Базові потреби, Грошових виплат), до обов’язків соціального працівника буде входити: 

 • Надання підтримки операційним працівникам різних відділів у процесі оцінювання, переадресації та відстежування випадків. Обраний кандидат відповідатиме за персональну підтримку, включаючи оцінку, планування, впровадження, спостереження та підсумкове оцінювання дій, направлених на забезпечення потреб бенефіціарів, організацій, громад і структур. 
 • Стежити та допомагати розвивати можливості кожної технічної групи компанії НІ щодо переадресації осіб до уповноважених осіб як зовнішніх так і внутрішніх. 
 • Встановлювати та підтримувати контакти з особами, громадами, організаціями та структурами, оцінювати їх колегіальним способом, створювати мережу рекомендацій та надавати підтримку в процесі ведення випадків.
 • Забезпечувати можливості для розвитку потенціалу, проводити інформаційно-роз’яснювальні зустрічі, особливо щодо соціальної підтримки, вразливості та захисту. 

ЗАВДАННЯ/СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

 1. Мапування та статистична оцінка
 • Допомагати в процесі оновлення та вдосконалення інструментів картування та статистичної оцінки. 
 • Допомагати організаціям, структурам, громадам у проведенні картування послуг у регіоні.
 • Підтримувати оцінку потреб бенефіціарів та організацій щодо базових потреб, Грошових виплат, захисту здоров’я (МЗПСП та реабілітації), інформування про небезпеку боєприпасів вибухової дії та готовності до захисту під час конфліктів, а також інших питань, що можуть виникнути. 
 • Встановлювати та підтримувати хороші стосунки з бенефіціарами, громадами (включаючи лідерів і представників громад), представників органів влади та інших організацій для проведення статистичного оцінювання колегіальним способом.
 • Планувати проведення оцінювання у співпраці з працівниками відділу та під наглядом управителя проекту, а також забезпечувати дотримання вимог процесів оцінки правильності (логістика, безпека).

2. Супровід клієнтів і соціальна підтримка

 • Координувати та контролювати безпечність, вчасність, ефективність, результативність, справедливість, етичність і сфокусованість процесу супроводу клієнтів.
 • Фіксувати інформацію щодо випадків, точно заповнювати всі необхідні форми для проведення кількісного та якісного аналізу.
 • Приймати участь у діяльності команд, наприклад, під час видачі гігієнічних наборів бенефіціарам, громадам та інституціям згідно їх потреб для встановлення зв’язків і обміну даними з бенефіціарами.
 • Допомагати визначати та добирати бенефіціарів для участі в багатопрофільному проекті з надання послуг.
 • Надавати персоналізовану соціальну підтримку та захист, створюючи індивідуальні плани та цілі. 
 • Приймати участь у зустрічах стосовно супроводу клієнтів та повідомляти про проблеми з захистом.
 • Проводити індивідуальні консультації щодо наявних послуг (інших гуманітарних організацій або сфери громадських послуг) та способів їх отримання.

3. Внутрішні та зовнішні переадресації 

 • Допомагати у створенні та покращенні інструментів системи переадресації.
 • Бути контактною особою для отримання запитів про переадресацію потреб від зовнішніх організацій та інших багатопрофільних проектів компанії HI.
 • Оцінювати потреби у внутрішніх та зовнішніх переадресаціях потреб клієнтів, впроваджувати відповідні способи перенаправлення  та відстежувати їх.
 • Підтримувати зв’язок з відповідними працівниками компанії НІ у випадку внутрішнього перенаправлення клієнта до інших команд.
 • Сприяти розвитку мережі послуг соціального захисту для організацій, до яких перенаправлених дані про потреби клієнтів і партнерських організацій.

4. Відстежування та контроль 

 • Взаємодіяти з бенефіціарами, організаціями, громадами та іншими структурами для відстежування прогресу та досягнень у процесі задоволення потреб та перевірки рівня задоволення клієнтів. 
 • Допомагати контролювати технічну якість дій та їх відповідність технічним рекомендаціям компанії HI.  
 • Впроваджувати інструменти та методи контролю та забезпечувати адекватність і ефективність діяльності компанії.

5. Створення потенціалу та розширення можливостей 

 • Підтримувати організації, громади та інші структури, спрямовані на формування потенціалу соціального захисту вразливих груп населення. 
 • Проводити інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з бенефіціарами та опікунами для підтримки їх можливостей впоратися з різними ситуаціями.
 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань інклюзії для запобігання ризику відторгнення, вразливості та захисту.
 • Надавати інформацію та поради пацієнтам за потреби.
 • Підтримувати підготовку матеріалів для сесій з формування можливостей цільових груп населення (інформаційні листки, навчальні матеріали, тощо).

6. Внутрішня та зовнішня звітність

 • Заповнювати форми збору даних про бенефіціарів (кількісні та якісні) за допомогою програмних інструментів (наприклад, пакунок бенефіціара, форма спостереження за робочим навантаженням) та підтримувати розвиток відповідних і необхідних інструментів.
 • Збирати дані та інформацію для роботи контрольних індикаторів, повідомлень про роботу стратегії та пропонувати зміни за необхідності.
 • Періодично готувати звіти (за потреби), включаючи опис проведених дій та звіт про кількість супроводів, рекомендацій; готувати інші види звітів за запитом.
 • Забезпечувати надійний обмін інформацією з менеджером відділу з питань захисту населення, управителем проекту з питань захисту населення та працівниками HI (включаючи оперативний персонал, відділ MEAL та працівників відділу підтримки). 

7. Етика та кодекс поведінки

 • В усіх випадках дотримуватись норм захисту та техніки безпеки компанії HI згідно процедури. 
 • Дотримуватись правил професійної етики та поведінки. 
 • Поважати приватність бенефіціара та конфіденційність інформації про нього.
 • Використовувати логістичні та матеріальні ресурси згідно внутрішніх інструкцій компанії HI та рекомендацій спонсорів.
 • Поважати та просувати політики компанії HI та повідомляти безпосереднього керівника про будь-які випадки недотримання політик компанії щодо бенефіціарів, груп або партнерів.
 • Повідомляти про будь-які випадки або дії, які завдають шкоди бенефіціару або іншим особам.
 • Завжди взаємодіяти з дітьми в присутності їх батьків або опікунів.
 • Завжди ставитися з розумінням до відмови від надання послуг.
 • Звітувати про проблеми, ускладнення або перешкоди в ході реалізації проекту та виконання завдань і обов’язків своєму безпосередньому керівнику.

8. Допомагати в проведенні інших видів діяльності на прохання керівника та/або управителя відділу з питань захисту населення.

БАЖАНІ АНКЕТНІ ДАНІ

Кваліфікація(-ї):

 • Диплом про завершення навчання у ВНЗ. 
 • Бажано диплом у сфері соціальної роботи, громадського обслуговування, роботи з інвалідностями, соціології, правознавства, соцзахисту, гуманітарних наук.

Досвід роботи: 

(тип і тривалість досвіду роботи)

 • Принаймні 2 роки досвіду роботи у службах соціального захисту вразливих груп населення в гуманітарному контексті або схожий досвід роботи.
 • Досвід у сфері супроводу клієнтів або надання індивідуальної підтримки.
 • Досвід роботи з конфіденційними випадками та безпечним перенаправленням і відстежуванням випадків.

Навички:

(знання, здібності необхідні для виконання обов’язків, посилання на документ, що підтверджує досвід роботи);

 • Знання англійської (усні та письмові);
 • Знайомство з технічними інструкціями та стандартами з гуманітарних питань і питань захисту, включаючи Мінімальні стандарти для попередження та реагування на гендерно-зумовлене насильство в надзвичайних ситуаціях, Мінімальні стандарти з захисту дітей, інструкції МПК та Запобігання сексуальній експлуатації та знущанню.
 • Знання про принципи вразливості, інвалідності та інтерсекційність потреб.
 • Навички соціального та психологічного консультування.
 • Можливості самостійно планувати свою діяльність у співпраці з відповідними зацікавленими сторонами. 
 • Можливості впроваджувати статистичне оцінювання громад та розвиток відповідних інструментів. 
 • Можливості проводити створення потенціалу та надавати інформаційно-роз’яснювальну підтримку.
 • Уміння формувати стосунки в громаді та використовувати колегіальні методи та особистісно-орієнтований підхід.
 • Знання національних соціальних політик та уміння підтримувати зв’язок з партнерами та іншими організаціями.
 • Уміння впроваджувати інструменти спостереження та звітності, виконувати процедури, уміння дотримуватись термінів та працювати самостійно, бути проактивними і співпрацювати з іншими учасниками команди.
 • Відданість гуманним цінностям, почуття відповідальності та повага до конфіденційності даних бенефіціарів.
 • Сильні організаційні навички та уміння працювати під тиском. 
 • Навички комп’ютерної грамотності та знання інструментів Microsoft Office.
 • Високий рівень дипломатичності, розуміння особливостей інших культур, розуміння заходів безпеки та чутливості в контексті подій.

Особисті якості:

 • Хороші навички комунікації та слухання.
 • Гнучкість, уміння працювати в багатопрофільному та багатокультурному середовищі.

УМОВИ РОБОТИ

Контракт: Трудовий договір (згідно законодавства України) Строковий

Тип зайнятості: Повна зайнятість

Переваги:

 • 30 календарних днів щорічної відпустки
 • 12 днів щорічної оплачуваної відпустки для гарного самопочуття (пропорційно відпрацьованому часу)
 • Медичне страхування для співробітників HI та одного члена сім'ї (додаток сплачує HI)
 • Індивідуальні психологічні консультації для співробітників HI
 • Релокаційний пакет може бути наданий для керівних посад і ключових посад, якщо це необхідно
 • Відповідні заходи підтримки для людини з обмеженими можливостями (за потреби)

Усі зацікавлені кандидати незалежно від віку, статі, раси, релігії, сексуальної орієнтації, здібностей або етнічної приналежності заохочуються подати заявку на вакансію.

Подаючи резюме, претендент надає згоду на обробку його персональних даних (відповідно до законодавства України).

МОЖЛИВОСТІ

HI є роботодавцем рівних можливостей. Ми цінуємо різноманітність і прагнемо створити інклюзивне середовище, засноване на взаємній повазі до всіх співробітників. Ми не дискримінуємо за віком, статтю, інвалідністю, релігією, етнічним походженням, кольором шкіри, расою, сімейним станом чи іншими захищеними ознаками.

Усім зацікавленим кандидатам, незалежно від віку, статі, інвалідності, релігії, етнічного походження, кольору шкіри, раси, сімейного стану чи інших ознак, заохочуємо подати заявку на вакансію.

Якщо ви маєте інвалідність і потребуєте будь-яких особливих заходів для допомоги під час співбесіди, будь ласка, повідомте нам необхідні деталі.

Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» HI.


Protection Social Worker

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Protection Project Supervisor

LOCATION: Kharkiv

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

The Social workers will work on a daily basis as part of a mobile team dedicated to the assessment, referral and follow-up of needs of beneficiaries, communities, institutions and structures. Under the overall guidance and management of the Protection Manager/Protection Supervisor, in close collaboration with other HI field staffs (health, basic needs/MPCA…), the Social Worker will: 

 • Provide support in the HI’s multisectorial field team to assess, refer and follow-up cases. The successful candidate will be accountable for the personalised support including assessing, planning, implementing, monitoring and evaluating actions required to meet the needs of beneficiaries, institutions, communities and structures. 
 • Monitor and contribute to the development of HI referral pathway within HI technical teams internally and externally. 
 • Establish and uphold relations to the individuals, communities, institutions and structures assess in a participatory way, consolidate a referral network and provide case management support.
 • Provide support to capacity building, awareness and literacy sessions, in particular on social support, vulnerability and protection. 

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

 1. Mapping and assessment
 • Contribute to the process of updating and improving the mapping and assessment tools. 
 • Contribute to the institutions, structures, community services mapping exercise in the areas of intervention.
 • Support the assessment of beneficiaries and institutions’ needs in terms of Basic Needs/cash assistance, Protection, Health (MHPSS and Rehabilitation), EORE and CPP as well as well as any other that may emerge. 
 • Establish and hold good relations with the beneficiaries, the communities -incl. community leaders and representatives-, the authorities and the other agencies in order to implement assessment in a participatory manner.
 • Plan the assessments, in coordination with the team and under supervision of the Project Supervisor, and ensure HI’s validation processes (logistics, security) are followed

2. Case management and social support

 • Coordinate and provide case management that is safe, timely, effective, efficient, equitable, ethic and beneficiaries-centred.
 • Record cases information, complete accurately all necessary forms in order to produce qualitative and quantitative analysis.
 • Participate in activities from other teams such as distribution of hygiene kits to the beneficiaries, communities and institutions according to the needs, in order to establish contacts and exchange information with the beneficiaries.
 • Contribute to the identification and selection of the multisector services project beneficiaries.
 • Provide personalised social and protection support through the development of individualized plans and goal setting. 
 • Participate in case management meetings and provide contribution about protection issues.
 • Provide individual counselling sessions about existing services (from other humanitarian organisations or public services) and how to access them

3. Internal and external referral 

 • Contribute to the development and improvement of the referral system and tools.
 • Work as focal point to receive referrals from external organisations and ones from HI’s multisector interventions.
 • Evaluate the needs of internal or external referral of the patient, implement the adequate referral multisector paths and follow up.
 • Liaise with the relevant HI staff over any case to be referred internally to the teams.
 • Facilitate the development of a social and protection services network for referral and partnership building.

4. Follow up and monitoring 

 • Interact with beneficiaries, institutions, communities and other organizations to keep track of the progress and achievements in the satisfaction of the needs and to ensure satisfaction. 
 • Contribute to the monitoring of technical quality of the activities and compliance with HI technical guidelines.  
 • Implement tools and methods to monitor and ensure adequacy and effectiveness of activities.

5. Capacity building and Empowerment 

 • Support the capacity building of institutions, communities and other organizations on social support and protection of vulnerable persons. 
 • Conduct awareness and literacy sessions to the beneficiaries and their caregivers in order to support their capacity to cope with different situations.
 • Provide inclusion awareness on risk exclusion, vulnerability and protection.
 • Provide information and advices to patients in need.
 • Support the development of materials for information and capacity building of targeted population (leaflets, training materials, etc)

6. Internal and external reporting

 • Complete and fill beneficiary data collection forms (quantitative and qualitative) through the use of program tools (e.g., beneficiary pack, caseload monitoring form) and support the development and of relevant and necessary tools.
 • Collect data and information to feed the indicators’ monitoring, reflexions on the strategy and propose adjustments if needed.
 • To provide periodic reports whenever needed, including description of the activities implemented and report of the cases managed, recommendations; any other reports upon request.
 • Ensure consistent communication with the Protection Manager, Protection Supervisor and other HI’s staff (including other field staff, MEAL team and support staff) 

7. Ethics & Conduct

 • Observe at all times strict commitment to HI Security & Safety regulations as per procedures in place. 
 • Shows professional ethics and adopt a human rights respectful behaviour. 
 • Respect beneficiaries’ privacy and confidentiality.
 • Use logistics and materials resources in compliance with HI’s internal regulations and donors’ guidelines.
 • Respect and promote HI’s Policies and report to your line manager any non-respect of HI’s policies amongst the beneficiaries, teams or partners.
 • Report any incident or act that causes any harm to beneficiary or to others.
 • Always interact with children with the presence of their parents or caregivers.
 • Always respect a refusal of services.
 • Ensure reporting of problems, challenges, or constraints in project implementation and execution of tasks and responsibilities to direct line manager.

8. Contribute to other activities as requested by the Protection Project manager or Protection Project Supervisor

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Preferable  University Degree in social work, community services, disability inclusion, sociology, law, protection, human science.

Experience 

(type and amount of experience):

 • At least 2 years of practical experience in social work services to vulnerable persons in the humanitarian context or equivalent experience.
 • Experience in case management or personalized support.
 • Experience in dealing with sensitive cases and safe referrals and follow-up. 

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Knowledge of English (spoken and written).
 • Familiarity with humanitarian and protection related technical guidelines and standards, including Minimum Standards for Prevention and Response to Gender Based Violence in Emergencies (GBViE), Child Protection Minimum Standards (CPiE), IASC guidelines, and Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA).
 • Knowledge of vulnerability, disability and intersectionality of needs.
 • Social and counselling capacities.
 • Capacity to autonomously plan activities, in coordination with relevant stakeholders 
 • Capacity to implement community assessment, and to develop of relevant tools. 
 • Capacity to provide capacity building and awareness raising support.
 • Ability to establish community relationship and obtain it participatory methods and person centered approach
 • Knowledge of national social policies and capacity to liaise with institutional partners and other organizations.
 • Capacity to implement monitoring and reporting, ability to follow procedures, meet deadlines and work independently, proactively and cooperatively with team members.
 • Strong humanitarian commitment, sense of responsibility and respect for the confidentiality of beneficiaries data
 • Strong organizational skills and ability to work under pressure 
 • Computer literacy and knowledge of Microsoft Office tools.
 • High level of diplomacy, cultural sensitivity, security awareness and understanding of sensitiveness of the context.

Personal qualities:

 • Good communication and listening skills.
 • Flexibility, ability to work with multi-disciplinary and multi-cultural people.


WORKING CONDITIONS:

Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) Fixed-Term

Type of employment: Full-time

Benefits Package:

 • 30 calendar days for annual leaves 
 • 12 days of internal wellbeing paid leaves annually (pro-rata)
 • Medical Insurance for HI staff and one dependent (tax paid by HI)
 • Individual counselling sessions for HI staff
 • Relocation package might be granted for the managerial positions and key positions if needed 
 • Relevant supportive measures for person with disabilities (if needed)

All interested candidates irrespective of age, gender, race, religion, sexual orientation, abilities or ethnic affiliation are encouraged to apply for the vacancy.

By submitting the CV application, the applicant gives his/her consent to the processing of his/her personal data (in accordance with the legislation of Ukraine).

EQUAL OPPORTUNITY

HI is an equal opportunity employer. We value diversity and we are committed to creating an inclusive environment based on mutual respect for all employees. We do not discriminate on the basis of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics. 

All interested candidates irrespective of age, sex, disability status, religion, ethnic origin, colour, race, marital status, or other protected characteristics are encouraged to apply for the vacancy.

If you have a disability and require any special arrangements to assist you during the interview, please inform us with the necessary details.


Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International: фото 2