Пошук роботи на robota.uaukraine

System Administrator / Системний адміністратор

30 000 — 40 000 ₴   від результатів співбесіди
Леруа Мерлен Україна / Leroy Merlin
3 дні тому
28 вересня 2023
Київвул. вул. Полярна, 17ар-н. Оболонськийметро Мінська
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Офіційне працевлаштування
Страхування життя та здоров'я
Бесплатные обеды

Leroy Merlin is an international company that offers products and solutions for DIY, decoration, construction and gardening, helping customers to create the home of their dreams.

Our employees are at the heart of our company and they are convinced every day that work can be fun!

We offer:

 • Cool team :)

 • Interesting corporate and social activities

 • Official employment

 • Health and Life insurance

 • Free lunches

 • Training and development in an international company

What will you be doing?

 • Maintain the functionality of Windows and Linux servers (OS updates, application installations, additional configurations)
 • Administer domain controllers, Active Directory Domain Services, Active Directory Certificate Services, DHCP, DNS, VPN, Print Server etc
 • Manage user access rights within Active Directory, create and update Windows group policies
 • Deploy infrastructure servers (GCP + on-premises) for new and existing company IT products using automated tools
 • Create VMware cluster
 • Resolve issues related to the server-side infrastructure
 • Updating the software used by employees in the company with the help of the information system for the management of portable devices (UEM)
 • Accounting for PCs, laptops and smartphones in UEM

What skills and qualities should you have?

 • A minimum of 2 years of experience in Windows and Linux infrastructure administration
 • Proficiency in OSI model and TCP/IP protocol stack
 • Basic working skills with GCP (Compute Engine, IAM, VPC Network, Kubernetes Engine)
 • Experience in creating and testing various Windows group policies
 • Proficiency in scripting languages such as PowerShell, Python, CMD, or BASH
 • Experience in deploying and configuring VMware virtualization systems
 • Understanding of fundamental principles of computer and network security
 • Ability to develop necessary documentation within project scopes
 • Strong troubleshooting skills to quickly identify and resolve technical issues
 • Intermediate level of English
 • Curiosity and diligent approach to tasks
 • Honesty and straightforward communication with colleagues
 • Willingness to continuously learn and enhance personal skills
 • Readiness to tackle challenges and venture into new/unfamiliar realms, systems, and technologies
 • Ability to work well within a team
 • Well-developed communication skill

It would be a plus if you have:

 • Having relevant Microsoft, CompTIA, GCP (or others) certifications in the field of Windows administration

 • Understanding of IT Architecture Design Principles and Considerations

If you are interested to join our great team - we are waiting for your CV :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leroy Merlin — міжнародна компанія, яка пропонує продукти та рішення для DIY, декору, будівництва та садівництва, допомагаючи клієнтам створити будинок їхньої мрії.
Наші співробітники є серцем нашої компанії і кожен день переконуються, що робота може приносити задоволення!

Ми пропонуємо:

 • Крута команда :)
 • Цікаві корпоративні та соціальні заходи
 • Офіційне працевлаштування
 • Страхування життя та здоров'я
 • Безкоштовні обіди
 • Навчання та розвиток в міжнародній компанії

Що ти будеш робити?

 • Підтримувати функціонування серверів Windows і Linux (оновлення ОС, встановлення додатків, додаткові налаштування)
 • Адміністрування контролерів домену, доменних служб Active Directory, служб сертифікатів Active Directory, DHCP, DNS, VPN, сервера друку тощо
 • Керувати правами доступу користувачів в Active Directory, створювати та оновлювати групові політики Windows
 • Розгортати інфраструктурні сервери (GCP + локальні) для нових і існуючих ІТ-продуктів компанії за допомогою автоматизованих інструментів
 • Створювати кластери VMware
 • Вирішувати проблеми, пов’язані з серверною інфраструктурою
 • Оновлення ПЗ, які використовують співробітники в компанії, за допомогою інформаційної системи для управління портативними пристроями (UEM)
 • Ведення обліку ПК, ноутбуків та смартфонів у UEM

Якими навичками та якостями Ви повинні володіти?

 • Досвід від 2 років у сфері адміністрування Windows та Linux інфраструктури
 • Знання моделі OSI і стека протоколів TCP\IP
 • Базові навички роботи у GCP (Compute Engine, IAM, VPC Network, Kubernetes Engine)
 • Досвід у створенні та тестуванні різноманітних групових політик Windows
 • В навички у написанні PowerShell, Python, CMD чи BASH скриптів
 • Досвід розгортання та налаштування системи віртуалізації VMware
 • Розуміння основних принципів комп’ютерної та мережевої безпеки
 • Здатність розробляти необхідну документацію в рамках проектів
 • Гарні навички усунення несправностей для швидкого виявлення та вирішення технічних проблем
 • Середній рівень англійської мови
 • Допитливість та старанний підхід до завдань
 • Чесність та відверте спілкування з колегами
 • Бажання постійно навчатися та вдосконалювати особисті навички
 • Готовність долати виклики та вирушати в нові/незнайомі сфери, системи та технології
 • Вміння добре працювати в команді
 • Добре розвинені навички спілкування

Буде плюсом, якщо у вас є:

 • Наявність відповідних сертифікатів Microsoft, CompTIA, GCP (або інших) у сфері адміністрування Windows
 • Розуміння принципів та міркувань проектування ІТ-архітектури

Якщо ви зацікавлені приєднатися до нашої чудової команди - ми чекаємо на ваше резюме :)

Dmytro Horiachev

Міжнародна компанія, спеціаліст з продажу будматеріалів та товарів для ремонту

більше 500  співробітників

з 2008 року  на ринку

 • Медичне страхуванняМедичне страхування
 • Безкоштовні обідиБезкоштовні обіди
 • Знижки працівникамЗнижки працівникам
 • Бонуси та преміїБонуси та премії
 • Корпоративні заходиКорпоративні заходи
Леруа Мерлен Україна / Leroy Merlin — вакансія в System Administrator / Системний адміністратор: фото 7