Пошук роботи на robota.uaukraine
Save the Children — вакансія в Risk and Compliance Area Coordinator/Експерт з ризиків та дотримання вимог

Risk and Compliance Area Coordinator/Експерт з ризиків та дотримання вимог

Save the Children
2 дні тому
24 вересня 2023
Дніпро
В офісі/на місці
Повна зайнятість

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Дніпро є одним із них. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

МЕТА ПОСАДИ: 

Експерт з ризиків та дотримання вимог допомагатиме в оцінці доцільності та ефективності систем управління ризиками та контролю у відповідному регіональному офісі та надаватиме регулярні висновки щодо ефективності цих систем разом із планами дій для усунення будь-яких слабких місць. На цій посаді він/вона, під наглядом директора з ризиків та дотримання вимог, координуватиме розслідування будь-яких випадків шахрайства, що виникають у регіональному офісі.

 Основні обов’язки:   

 • Надавати підтримку директору з ризиків та дотримання вимог у розробці та впровадженні технічного завдання та річного робочого плану перевірок
 • Проводити щоквартальні ревізії, вибіркові перевірки, ревізії партнерів.
 • Ділитися звітами щодо результатів із зазначенням дій/відповідальних/термінів виконання з відповідними зацікавленими сторонами та здійснювати моніторинг виконання.
 • Сприяти проведенню аудитів/оглядів та контролю за впровадженням заходів за результатами внутрішніх, зовнішніх, донорських аудитів та інших.
 • Вживати заходів за висновками аудиторського звіту, забезпечуючи їх поетапне та своєчасне впровадження. Оновлення відповідних систем звітності.
 • Бути в курсі всіх організаційних змін, оновлень політик і процедур тощо.
 • Ознайомлювати персонал та партнерів з ключовими політиками та процедурами.
 • Ділитися передовим досвідом та підтримувати розробку інноваційних та практичних рішень для вирішення проблем, з якими стикається регіональне представництво.
 • Загальна підтримка регіонального офісу в дотриманні та виконанні політик і процедур SCI.
 • Забезпечення ознайомлення, застосування та дотримання механізмів внутрішнього контролю.
 • Надання надійної бізнес-аналітики та підготовка змістовних управлінських звітів.
 • Розвиток тісного партнерства з ключовими підрозділами.
 • Співпраця з іншими регіональними менеджерами та регіональним директором з метою надання підтримки та розбудови потенціалу для усунення слабких місць або невідповідностей шляхом навчання персоналу та партнерів щодо систем, політик та процедур.
 • Співпраця з командами MEAL для моніторингу механізмів зворотного зв'язку та розгляду скарг і забезпечення подальших дій.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:   

 • Бажано вища економічна або юридична освіта, бухгалтерський облік та/або відповідна професійна кваліфікація.
 • Мінімум 3 роки відповідного досвіду, в ідеалі 2+ роки в НУО.
 • Досвід у виявленні та розслідуванні випадків шахрайства.
 • Уміння налагоджувати партнерські відносини.
 • Відмінні комунікативні навички, ініціативність, здатність дотримуватися стислих термінів, впроваджувати зміни та працювати незалежно.
 • Сильні аналітичні навички.
 • Вільне володіння комп'ютером; високий рівень володіння MS Word, Excel, PowerPoint.
 • Вільне володіння українською мовою є дуже бажаним (але не обов'язковим), знання англійської (усної та письмової) не нижче B2 (upper-intermediate) обов'язково.
 • Знання місцевої та міжнародної правової бази, що впливає на діяльність в Україні.
 • Досвід роботи з управлінням грантами та фінансовими системами Save the Children (AMS та Agresso) перевага.
 • Досвід в управлінні аудитом.
 • Досвід підготовки як фінансової, так і управлінської звітності (знання роботи благодійних організацій є перевагою).

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Медичне страхування з першого робочого дня
 • Курси іноземної мови за рахунок організації
 • Pet friendly office

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає ретельну перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Різноманітність, справедливість та інклюзивність: SCI прагне створити справді інклюзивну, ефективну та репрезентативну організаційну культуру, заохочуючи справедливість і різноманітність серед своїх співробітників і усуваючи незаконну дискримінацію.

Готові найняти працівника з інвалідністю.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою.

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY

 •  Support the Risk and Compliance Director to develop and deliver a terms of reference and annual work plan of reviews, informed by risk, to provide assurance over core areas of operations and office-specific risks, including finance, supply chain, child safeguarding, human resources, fraud risks, program/project development, delivery and management, and other country specific risks
 • Undertake quarterly Area reviews, spot checks, partner reviews
 • Share reports of findings with actions/owners/deadlines with relevant stakeholders, and monitor implementation
 • Facilitate audits/reviews and follow-up on the implementation of actions from internal, external, and donor audits and other management-led reviews
 • Follow up on the findings of the Global Assurance audit report, ensuring their phased and timely implementation. Update the relevant reporting systems
 • Stay abreast of all organisational changes, updates to policies and procedures, etc.
 • Orient staff and partners on key policies and procedures to support control and compliance
 • Share best practices, and support the development of innovative and practical solutions to challenges faced by the country office
 • General support to the Area Office to meet and deliver on SCI’s policies and procedures – e.g. finance, HR, supply chain, cash programming, fraud, etc. - and build capacity to do this
 • Ensure that that the internal control mechanisms are known, applied and adhered to
 • Provide sound business intelligence and produce insightful management reports
 • Nurture a close partnership with key functions
 • Work with other Area Managers and Area Director to provide support and capacity building to address weaknesses or non-compliance through training of staff and partners on systems, policies and procedures
 • Work with the MEAL teams to monitor feedback and complaints mechanisms and ensure follow up 

QUALIFICATIONS

Desirable: Accounting, commercial, or legal degree and/or relevant professional qualifications 

EXPERIENCE AND SKILLS:

 • Minimum 3 years of relevant experience, with ideally 2 + years spent in an NGO
 • An unquestionably high level of integrity and ethics
 • Experience in fraud awareness and case investigation management
 • Ability to work independently and proactively to manage and recommend control measures
 • Able to challenge decisions based on an independent assessment of control environment
 • Strong relationship builder and influencer with a proven track record in forming good business partnerships, sharp business acumen and sound judgment
 • Excellent communication skills, initiative, the ability to meet tight deadlines, be self-driven, bring about change and work independently
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Computer fluency; highly competent using MS Word, Excel, PowerPoint
 • Fluency in Ukrainian is highly desirable (but not essential)

 Desirable

 • Significant experience in fraud and corruption prevention
 • Knowledge of the local and international control and legal framework affecting operations in Ukraine
 • Experience with Save the Children award management and financial systems (AMS and Agresso)
 • Experience in audit management
 • Experience in preparing both financial and management accounts, including overseas offices (knowledge of working of charitable organisations is preferred)

WE OFFER:

 • Employment in accordance with Ukrainian legislation
 • International working conditions
 • Working hours from 09.00 till 17.00
 • Medical insurance starting the first working day
 • English courses paid by organization
 • Pet friendly office
 • Coffee and cookies in the office

Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

Diversity, Equity and Inclusion: SCI is committed to create a truly inclusive, effective and representative organizational culture, encouraging equity and diversity among its employees and eliminating unlawful discrimination.

Ready to hire an employee with disability.

If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your application. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency.

Олена

Save the Children — вакансія в Risk and Compliance Area Coordinator/Експерт з ризиків та дотримання вимог: фото 2

Save the Children Перевірена

Недержавні організації / NGO Сайт компанії
Save the Children: фото 2