Пошук роботи на robota.uaukraine

Ця вакансія вже завершена

Вакансія закрита

Радник із конфліктів / Conflict Adviser

Chemonics International inc. / PFRU
3 місяця тому
08 червня 2023
Київ

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що координується Міністерством закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), і управління якою здійснюється у співпраці з Урядом України.

  Метою ФПСУ є створення українській державі кращих умов для керування інклюзивним національним відновленням і відродженням в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором у контексті російської агресії. Фонд покликаний сприяти розбудові соціально згуртованої, суверенної, та процвітаючої України. Підтримка зосереджена на прифронтових, вразливих і нещодавно деокупованих територіях. Гордістю ФПСУ є застосування доказового та політично обґрунтованого підходу для досягнення стабілізаційних цілей.

Короткий опис посади

Радник із конфліктів виконує наскрізну роль, зосереджену на забезпеченні чутливості стратегії ФПСУ та програм, які розробляються й реалізуються фондом, до динаміки війни, на мінімізації шкоди та максимізації їхнього внеску в досягнення стабілізаційних цілей ФПСУ. Радник допомагатиме технічним, операційним і дослідницьким фахівцям у забезпеченні відповідності ключовим принципам конфліктної чутливості при розробці, впровадженні та моніторингу проектів, оцінці та навчанні на досвіді, а також аналізі конфліктів та контексту.

Конкретні обов'язки та відповідальність

Чутливість до контексту/конфліктів у ФПСУ

 • надавати рекомендації співробітникам із розробки та управління проектами в ФПСУ забезпечувати конфліктну чутливість в усіх аспектах життєвого циклу проектів: оцінка підпроектів (включаючи аналіз), розробка, обсяги робіт, впровадження, прийняті підходи, а також моніторинг, оцінка та навчання (MEL), мають бути чутливими до конфліктів та відображати результати конфліктного аналізу;
 • ознайомлення персоналу з питаннями конфліктної чутливості (КЧ) та розробка систем для перетворення її принципів на загально прийняту практику;
 • керування роботою з формування спроможності персоналу ФПСУ в питаннях конфліктної чутливості та співпраця з фахівцем із забезпечення принципу оптимального співвідношення ціни-якості з метою побудови зв'язків, зокрема зв’язків із можливостями;
 • допомога всім командам у забезпеченні конфліктної чутливості стратегій і планів (досліджень, моніторингу, оцінки та навчання, концепцій проектів і проектних документів, впровадження, процедур, що використовуються операційним персоналом, тощо) та узгодженості з висновками інших програм ФПСУ та результатами відповідних досліджень і конфліктного аналізу;
 • управління ризиками: проактивна допомога командам виявляти та керувати політичними, управлінськими, контекстними та безпековими ризиками, а також вести активний та актуальний реєстр ризиків портфельного рівня, а також надання рекомендацій проектним командам з метою забезпечення повної інтеграції ризиків конфліктної чутливості в управління ризиками проектного та програмного рівня;
 • надання рекомендацій командам ФПСУ щодо принципів конфліктної чутливості, зокрема відстеження та уточнення маркерів конфліктної чутливості на проектному та програмному рівні.

Контекстний аналіз: 

В рамках внутрішньої дослідницької команди ФПСУ надання допомоги у спрямуванні різних дослідницьких ресурсів ФПСУ та забезпеченні їхньої конфліктної чутливості. Зокрема:

Напрямок досліджень, моніторингу, оцінки та навчання (RMEL):

 • допомога RMEL-фахівцям з стратегією досліджень, забезпеченням якості, конфліктною чутливістю та мережами дослідницьких ресурсів, а також перетворенням ФПСУ на круглий стіл для ідей та обговорень
 • забезпечення роботи з фіксації уроків, винесених з досвіду ФПСУ та інших ініціатив в Україні, для врахування при розробці програм в усіх тематичних напрямках, пов'язаних з конфліктами
 • підтримка інформаційного потоку та покращення доступу персоналу до досліджень
 • проведення спеціалізованого конфліктного аналізу за потреби.

Напрямок «Відродження»:

 • надання рекомендацій, допомога в розумінні та підготовка письмових матеріалів щодо адвокаційного, політичного та дослідницького компоненту «Відродження», щоб допомогти зорієнтуватися в українській політичній та соціальній ситуації, та забезпечення інтеграції конфліктної чутливості в нашу проектну, дослідницьку, політичну та пілотну роботу;
 • надання рекомендацій, допомога в розумінні та підготовка письмових матеріалів під час розробки та впровадження грантів та технічної допомоги, щоб не допустити закріплення існуючої нерівності чи завдання шкоди соціальній згуртованості
 • надання спеціальних брифінгів і необхідної для поглибленого розуміння інформації напередодні політично чутливих зустрічей із зацікавленими сторонами.

Підпроект «Безпека громад» компоненту «Раннє відновлення»

 • надання технічних рекомендацій щодо обсягів робіт для грантових проектів громадських організацій та всіх проектів технічної допомоги ФПСУ, що реалізуються через субпідрядні договори
 • потенційно з часом технічний нагляд та підтримка проектів технічної допомоги ФПСУ, що реалізуються через субпідрядні договори, в сфері безпеки громади та грантоотримувачів у сфері громадської безпеки в тісній координації з заступником керівника напрямку «Раннє відновлення» та фахівцями з залучення громад
 • рекомендації з питань управління стосунками з відповідними технічними експертами в Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції, органах обласної та місцевої влади, громадянських організаціях.
  Кваліфікація:

Критично важливі

Технічні експертні знання:

 • розробка дослідницьких пропозицій і вимог до результатів досліджень та контроль якості з метою забезпечення конфліктної чутливості
 • досвід роботи з програмами стабілізації та /або розвитку та розуміння безперервного зв'язку програмам із контекстом
 • глибокі знання українського контексту (політика, соціальна динаміка, економіка, створені війною загрози та можливості)

Загальні вимоги:

 • 5-10 років досвіду роботи над розробкою політик або програм, а також продемонстрована здатність орієнтуватися в складному політичному контексті;
 • Підтверджений досвід ефективної співпраці з широким колом осіб всередині та за організації
 • Критично важливим є вільне володіння англійською мовою. Дуже бажано знання української та/або російської мов 
 • Досвід роботи та розробки, впровадження та управління проектами або програмами, зокрема роботи з великими донорами, такими як Великобританія, Канада США, Фінляндія, Швейцарія чи Швеція.
 • Досвід використання підходів до моніторингу та оцінки.
 • Досвід роботи з зовнішніми зацікавленими сторонами та впливу на них.

Бажано

Продемонстрована зацікавленість та обізнаність у питаннях розробки програм та/або політик щодо наступних тем:

 • інклюзивний конфліктний та політичний аналіз та його застосування для розробки стратегій подолання ризиків виникнення конфліктів і нестабільності
 • конфліктна чутливість: розуміння зв'язку проектів і підходами, застосовуваних ФПСУ, з контекстом, мінімізація шкоди та максимізація можливостей із стабілізації ситуації
 • стабілізація: розробка стабілізаційних заходів, спрямованих на подолання крихкості та насильства, зокрема раннє попередження, стабілізація та раннє відновлення.
 • адаптивний підхід до розробки програм

Місце роботи

Київ (Україна)

Підпорядкування

Радник із конфліктів підпорядковується безпосередньо  керівнику із досліджень, моніторингу, оцінки та навчання

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 01 червня 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов'язковою, бажано (але не обов'язково) надсилати резюме на англійській мові. Кандидати розглядатимуться в міру надходження резюме. Прохання не телефонувати, «Кімонікс» сам зв'яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

«Кімонікс» – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає при відборі та працевлаштуванні персоналу дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаними з виконанням професійних обов’язків.

Programme Background 

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.   

  The PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on an inclusive national recovery, strengthening resilience in frontline areas and revitalisation in the context of Russia’s aggression. The fund is designed to facilitate the rebuilding of socially cohesive, sovereign and prosperous Ukraine. Support is focused on frontline, at-risk and recently liberated areas. PFRU prides itself on its evidence-based and politically driven approach to pursue its stabilisation objectives.

Summary of Position 

The Conflict Adviser is a cross-cutting role with a focus on ensuring that PFRU’s strategy, programme design and implementation are sensitive to the war dynamics, minimise doing harm and maximise their contribution to PFRU’s stabilisation objectives. The Adviser will support technical as well as operational and research teams to ensure compliance with key principles of conflict sensitivity in project design, implementation and monitoring, evaluation and learning, and conflict and context analysis. 

Specific Duties and Responsibilities  

Context/conflict sensitivity in PFRU

 • Guide project development and management staff across PFRU to ensure that all aspects of the project cycle are conflict sensitive: sub-project assessment (including analysis), design, scopes of work, implementation, approaches adopted, and MEL are conflict sensitive and reflect the conflict analysis.
 • Familiarise the team on CS and develop systems to mainstream it.
 • Lead capacity building for PFRU staff on CS and work with VFM lead to ensure linkages, especially around opportunities.
 • Support all teams to ensure that strategies and plans (research, monitoring, evaluation and learning, project concept notes and design, implementation, processes employed by the Operations teams etc) are conflict sensitive and coherent with findings from other PFRU programming and relevant research and conflict analysis. 
 • Risk management: proactively support teams on identifying and managing political, governance, context and security risks and keeping the portfolio-level risk register active and up to date, and provide guidance to project teams to ensure conflict sensitivity risks are full integrated into project and programme level risk management.
 • Guide teams on PFRU CS framework, including tracking and refining conflict sensitivity markers at project and programme level.  

Context analysis: 

 As part of PFRU in-house research capacity, contribute to guiding the focus of PFRU’s various research capabilities and ensuring these are conflict sensitive (CS). Including:

For Research, Monitoring, Evaluation and Learning

 1. Support RMEL team with its research strategy, quality assurance, CS and networks of research resources and to turn PFRU into a round-table for ideas and discussion
 2. Ensure learning from PFRU and other initiatives in Ukraine is captured to inform programming in all conflict-related thematic areas 
 3. Support information flow and improved access to research for the team
 4. Carry out specific CS conflict analysis as required.

For Revitalise:

 1. Provide guidance, insight and written inputs on the Revitalise advocacy, policy and research component to help navigate Ukrainian political and social dynamics and ensure that conflict sensitivity is embedded into our design, research, policy and pilot work;
 2. Provide guidance, insight and written inputs during grants and technical assistance design and implementation to avoid entrenching existing inequalities or undermining social cohesion; and
  1. Provide ad hoc briefings and insights in advance of politically sensitive stakeholder meetings.

For Early Recovery Community Safety subproject 

 1. Provide technical advice on scopes of work for grants to civil society organisations and any PFRU sub-contracted technical assistance.
 2. Potentially over time provide technical oversight and support for PFRU sub-contracted technical assistance for community safety and for community security grantees, working closely with the Early Recovery Deputy Director and Community Engagement Officers.
 3. Provide advice on relationship management with the relevant technical experts within the Ministry of Interior and National Police, Regional and Local Government and Civil Society.

Qualifications:

Essential

Technical expertise:

 • Designing and quality-assuring research proposals and deliverables so that they are conflict sensitive 
 • Experience in stabilisation and/or development programming and an understanding of the continual relationship between programmes and the context
 • Deep knowledge of the Ukrainian context (politics, social dynamics, economics, threats and opportunities presented by the war)

General:

 • 5-10 years of experience working on policy development or programming, and demonstrated ability to navigate in a complex political context;
 • Proven experience of effective collaboration with a broad range of individuals within and outside one’s own organisation.
 • Fluency in English essential. Knowledge of Ukrainian and/or Russian highly desirable 
 • Experience of and project or programme design, implementation and management, in particular working with major donors, such as the UK, US, Sweden, Finland, Canada or Switzerland.
 • Experience of monitoring and evaluation approaches.
 • Experience of working with and influencing external stakeholders.

Desirable

Demonstrated interest and awareness of programming and/or policy development regarding the following themes:

 • Inclusive conflict and political analysis and applying it to develop strategies to address the risks of conflict and instability
 • Conflict sensitivity: understanding the relationship between projects and approaches adopted by PFRU and the context, minimising harm and maximising opportunities for stabilisation
 • Stabilisation: Developing and designing stabilization interventions to address fragility and violence including early warning, stabilisation and early recovery.
 • Adaptive programming

Place of Assignment

Kyiv, Ukraine

Reporting

The Conflict Adviser will report directly to the Research, Monitoring, Evaluation and Learning  Director.

Application Details

Apply using the following link by June 01st. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). Candidates will be reviewed on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.


Схожі вакансії по містах:

Схожі вакансії за професіями: